1.27 µm Metamorphic InGaAs Quantum Well Lasers on GaAs Substrates.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Ivar Tångring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Electronics Letters

Vol. 42 12 691-693

Ämneskategorier

Telekommunikation

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06