Condensation Risk within Loose Fill Insulation Due to Natural Convection
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Katrin Riesner

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

G.W. Mainka

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06