Condensation Risk within Loose Fill Insulation Due to Natural Convection
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Katrin Riesner

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

G.W. Mainka

9th International Conference on Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings Florida, USA

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13