Probabilistic Modeling of Dynamic U-Factor
Paper i proceeding, 2004

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Performance of Exterior Envelopes of Whole Buildings IX International Conference, Florida, December 5-10, 2004.

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07