Modelling of Long Wave Radiation Exchange in Enclosures with Building Integrated Heating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Henrik Karlsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06