Modelling of Long Wave Radiation Exchange in Enclosures with Building Integrated Heating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Henrik Karlsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 12-15, 2005

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13