Released Heat from a Line Source in a Foundation Construction
Paper i proceeding, 2005

Författare

Peter Roots

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 12-15, 2005

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07