An example of application of limit state approach for reliability analysis of moisture performance of a building component
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Kimmo Kurkinen

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Journal of Thermal Envelope and Building Science

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13