Vandrande fukt. Strålande värme – så fungerar hus
Bok, 2002

värme fukt luft energi komfort

Författare

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

9144042183

Mer information

Skapat

2017-10-07