Introduction to Building Physics
Bok, 2001

Författare

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

9144018967