Determination of Liquid Water Transfer Properties of Porous Building Materials and Development of Numerical Assessment Methods: Introduction to the EC HAMSTAD Project
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

O Adan

H Brocken

J Carmeliet

H Hens

S Roels

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Journal of Thermal Envelope and Building Science

Vol. 27 253-160

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07