Hur effektivt genomför vi materialstyrning?
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

2005-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi