Användarstödets betydelse för att lyckas med materialstyrning
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Intelligent Logistik

1 2006-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07