Logistics performance management challenges in dyadic relationships
Paper i proceeding, 2006

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Helena Forslund

Susanne Hofmann

Proceedings of the annual NOFOMA conference '06

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi