Some reflections on Nordic research in logistics and supply chain management
Paper i proceeding, 2006

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Jan Arlbjorn

Jan Johansen

Proceedings of the annual NOFOMA conference '06

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07