Some reflections on Nordic research in logistics and supply chain management
Paper i proceeding, 2006

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Jan Arlbjorn

Jan Johansen

Proceedings of the annual NOFOMA conference '06

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi