A single electron transistor on an atomic force microscope probe
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Henrik Brenning

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Sergey Kubatkin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

D. Erts

Serguei Kafanov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Thilo Bauch

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Nano Letters

Vol. 6 5 937-941

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07