Characterization of a differential radio-frequency single-electron transistor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Justin Schneiderman

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

M. D. Shaw

H. M. Bozler

P. M. Echternach

Applied Physics Letters

Vol. 88 8 083506-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08