On the Applicability of Coherent Flame Models to Simulations of Developing Turbulent Flames
Paper i proceeding, 2006

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jerzy Chomiak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Turbulence, Heat and Mass Transfer 5. Proceedings of the Fifth International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Dubrovnik, Croatia, September 25-29, 2006

577-580
1-56700-229-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

1-56700-229-3

Mer information

Skapat

2017-10-06