Metamorphic Growth of 1.25-1.29 μm InGaAs Quantum Well Lasers by Molecular Beam Epitaxy
Poster (konferens), 2006

Författare

Ivar Tångring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

MBE2006 Tokyo Abstract Workbook

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07