Test of the harmonized approach to ballast water management exemptions in the Baltic Sea. Final report HELCOM ALIENS 3 project
Rapport, 2014

Författare

Marta Ruiz

Riikka Puntila

Hermanni Backer

Lena Granhag

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07