Time-resolved thioflavin-T fluorescence-expanding the amyloid characterisation toolbox
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

David Lindberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Elin Esbjörner Winters

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

FEBS Journal

1742-464X (ISSN) 17424658 (eISSN)

Vol. 282 178-179

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07