The financialization of the firm
Bok, 2015

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9781783478224