Financing life science innovation: Venture Capital, Corporate Governance and Commercialization
Bok, 2015

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9781137392466

Mer information

Skapat

2017-10-10