Artistic interventions as détournement and constructed situations
Kapitel i bok, 2015

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Jonas Fröberg

Artistic Interventions Organizations: Research, theory and practice

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9781138821132

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13