Artistic interventions as détournement and constructed situations
Kapitel i bok, 2015

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Jonas Fröberg

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9781138821132