A Threesome Dance of Agency: Mangling the Sociomateriality of Technological Regimes in Digital Innovation
Paper i proceeding, 2009

sociomateriality

digital innovation

Författare

Fredrik Svahn

Göteborgs universitet

Ola Henfridsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Y Yoo

Proceedings of Int. Conf. on Information Systems

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07