Transforming Ecosystem Relationships in Digital Innovation
Paper i proceeding, 2010

digital innovation

innovation ecosystems

sociomateriality

Författare

Lisen Selander

Göteborgs universitet

Ola Henfridsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Fredrik Svahn

Göteborgs universitet

Proceedings of Int. Conf. on Information Systems

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07