Transforming Ecosystem Relationships in Digital Innovation
Paper i proceeding, 2010

digital innovation

innovation ecosystems

sociomateriality

Författare

Lisen Selander

Göteborgs universitet

Ola Henfridsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Fredrik Svahn

Göteborgs universitet

Proceedings of Int. Conf. on Information Systems

Ämneskategorier

Systemvetenskap