The Dual Regimes of Digital Innovation Management
Paper i proceeding, 2012

digital innovation

Författare

Fredrik Svahn

Göteborgs universitet

Ola Henfridsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Proceeding of the Hawaii International Conference on System Sciences

Ämneskategorier

Systemvetenskap