Hot wire visualization of turbulization of complex flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

V.V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

P.R. Pratt

Thermophysics and Aeromechanics

Vol. 13 1-9

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik