PLAN - mötesplats och nätverk för logistikkompetens
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Patrik Jonsson

Institutionen för transportteknik

Bättre produktivitet

1402-1145 (ISSN)

1 9-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07