On K-type transition in swept wing boundary layer in the presence of an acoustic field
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

A.A. Bakchinov

V.V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

In Proc. of the 7th Int. Conf. on Stability of Homogeneous and Heterogeneous Flows, Novosibirsk, Russia

141-144

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07