Experimental study of K-regime of breakdown in straight and swept wing boundary layers
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

A.A. Bakchinov

V.V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

In Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia

Vol. 2 65-70

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07