A quantitative flow visualization of a point source disturbance in a swept wing boundary layer
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

P. Pratt

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

A.A. Bakchinov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Abstracts of Euromech colloquium 423, Stuttgart, Germany

56-57

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07