Multiwire system for hot-wire measurements in boundary layers
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

A.A. Bakchinov

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

F.E. Jørgensen

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

ASME 6th Int. Thermal Anemometry Symp., Melbourne, Australia

1-10

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07