Review of visualization techniques in exploration of incompressible shear flows
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

V.V. Kozlov

Yu.A. Litvinenko

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

G.R. Grek

H. Chun

Proc. of The 8th Asian symposium on visualization

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07