The Business Marketing Course: Managing in Complex Networks (2nd edition)
Bok, 2006

Författare

David Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ivan Snehota

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

0-470-03450-5

Mer information

Skapat

2017-10-06