Vad innebär egentligen sälj- och verksamhetsplanering?
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Bättre produktivitet

1402-1145 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi