Vad innebär egentligen sälj- och verksamhetsplanering?
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Bättre produktivitet

1402-1145 (ISSN)

2

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08