Making the Most of Supplier Relationships
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ivan Snehota

Industrial Marketing Management

Vol. 29 305-316

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06