CPFR - ett vinnande koncept
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Författare

Patrik Jonsson

Institutionen för transportteknik

A. Segerstedt

Bättre produktivitet

1402-1145 (ISSN)

5

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08