Non-linearly driven second harmonics of Alfvén cascades
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

B.N. Breizman

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Physiscs of Plasmas

Vol. 13 042504-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07