Method and Arrangement for Channel Prediction
Patentansökan, 2006

Channel prediction

Sinusoidal Modeling

Författare

Stefan Felter

Ming Chen

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mats Viberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

P22729US1

Ämneskategorier

Telekommunikation