An interview with Ross Leadbetter
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Stationary processes

renewal function

stationary-sequences

Extreme value theory

Extremal processes

Mathematics

moments

Författare

T. L. Hsing

University Michigan Ann Arbor

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Extremes

1386-1999 (ISSN)

Vol. 18 529-561

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s10687-015-0225-1