An interview with Ross Leadbetter
Reviewartikel, 2015

stationary-sequences

Extremal processes

renewal function

moments

Stationary processes

Extreme value theory

Mathematics

Författare

T. L. Hsing

University of Michigan

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Extremes

1386-1999 (ISSN) 1572915x (eISSN)

Vol. 18 4 529-561

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s10687-015-0225-1

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-19