An Empirical Taxonomy of Advanced Manufacturing Technology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Patrik Jonsson

Institutionen för transportteknik

International Journal of Operations and Production Management

0144-3577 (ISSN)

Vol. 20 1446-1476

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi