Array calibration using local models
Övrigt konferensbidrag, 2006

local models

array antenna

calibration

Författare

Astrid Lundgren

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Antenn 06, Nordic Antenna Symposium

251-256

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07