Environmental improvements in ship design by the use of scoring functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

scoring functions

systems engineering

ship design

environmental aspects

Författare

Hulda Winnes

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion

Anders Ulfvarson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment

1475-0902 (ISSN) 20413084 (eISSN)

Vol. 220 M1 29-41

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06