Evaluation of the {SST-SAS} Model: Channel Flow, Asymmetric
Paper i proceeding, 2006

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ECCOMAS CFD 2006

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07