Evaluation of the SST-SAS Model: Channel Flow, Asymmetric Diffuser and Axi-symmetric Hill
Paper i proceeding, 2006

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ECCOMAS CFD 2006

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07