The distribution of SiO in the circumstellar envelope around IRC+10216
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

F. Schöier

D. Fong

Hans Olofsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Q. Zhang

N. Patel

The Astrophysical Journal

Vol. 649 965-972

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07