War of attrition with implicit time cost
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Anders Eriksson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Torbjörn Lundh

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Journal of Theoretical Biology

Vol. 230 3 319-332

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07