Concurrent Design Foresight
Rapport, 2015

Författare

Jonathan Köhler

Filippo Addarii

Marguerite Grandjean

Kristian Lindgren

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Walter Stahel

Ilkka Tuomi

Matthias Weber

Angela Wilkinson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-92-79-43167-8

Mer information

Skapat

2017-10-07