Waste in construction projects: a client perspective
Paper i proceeding, 2006

defects

Waste

construction

non-value adding activities

Författare

Lasse Björkman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

CIB W065/W055/W086

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik