Materials for the Global Environment: Waste Mining in the 21st Century.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Robert U. Ayres

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

John Holmberg

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Björn Sandén

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

MRS Bulletin

Vol. 26 6 477-480

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP