Hydrological response to future climate changes for the major upstream river basins in the Tibetan Plateau
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

F. Su

L. Zhang

Tinghai Ou

Göteborgs universitet

Deliang Chen

Göteborgs universitet

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

T. Yao

K. Tong

Y. Qi

Global and Planetary Change

0921-8181 (ISSN)

Vol. 136 82-95

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1016/j.gloplacha.2015.10.012

Mer information

Skapat

2017-10-07